Стаття 307. Забруднення кількома суднами

Коли шкода від забруднення спричинена витоком або скидом забруднюючих речовин з кількох суден, власники цих суден разом відповідають за весь збиток, якщо неможливо визначити відповідальність кожного судновласника окремо.

Коментар:

В коментованій статті йдеться про солідарну відповідальність власників двох або більше суден. Отже, якщо шкода від забруднення спричинена витоком або скидом забруднюючих речовин з кількох суден, власники цих суден разом відповідають за весь збиток, якщо неможливо визначити відповідальність кожного судновласника окремо.

Згідно ст. 4 Конвенції 1992 р. якщо інцидент стався з двома або більше суднами із завданням шкоди від забруднення, власники всіх причетних до нього суден, якщо вони не звільняються від відповідальності, несуть солідарну відповідальність за всю сукупність збитків, які не можуть бути розумно поділені.

Солідарна відповідальність власників морських суден може мати місце за трьох умов: (а) наявність інциденту з двома або більше суднами; (б) відсутність підстав для звільнення власників судна від відповідальності; (в) унеможливлення дольової відповідальності (розумного розподілу збитків між власниками суден).

Кожний власник судна, що задіяний в інциденті, має право на обмеження відповідальності (див. коментар до ст. 308 КТМУ). Якщо розмір спричиненої шкоди при солідарній відповідальності перевищує межу відповідальності одного з власників, останній відповідає лише в межах своєї відповідальності. Неможливість відшкодування збитків з одного власника судна не збільшує межі відповідальності інших власників суден, що задіяні в інциденті. Кожному власнику судна надається право регресу до інших власників з числа тих, що задіяні в інциденті.