Стаття 315. Відповідальність оператора ядерного судна

Крім випадків, передбачених у статті 320 цього Кодексу, відповідальність за заподіяння ядерної шкоди несе виключно оператор ядерного судна. 

Оператором ядерного судна є юридична або фізична особа, уповноважена державою, під прапором якої плаває судно, експлуатувати ядерне судно, або держава, яка безпосередньо експлуатує таке судно.

Коментар:

В коментованій статті визначено загальне правило відповідальності за заподіяння ядерної шкоди (спеціальне правило стосується відповідальності власника судна - див. коментар до ст. 320 КТМУ). Отже, за загальним правилом відповідальність за заподіяння ядерної шкоди несе виключно оператор ядерного судна.

Оператором ядерного судна є юридична або фізична особа, уповноважена державою, під прапором якої плаває судно, експлуатувати ядерне судно, або держава, яка безпосередньо експлуатує таке судно. В контексті Конвенції 1962 р. оператором є особа, яку уповноважено здійснювати експлуатацію ядерного судна.

Згідно ст. 5 Закону України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" ядерна шкода може бути відшкодована оператором відповідно до договору про відшкодування ядерної шкоди.

Договір про відшкодування ядерної шкоди - договір, що укладається між особою, якій заподіяно ядерну шкоду, оператором, відповідальним за її заподіяння, та страховиком (іншим фінансовим гарантом) про відшкодування оператором ядерної шкоди. Договір про відшкодування ядерної шкоди повинен:

 (а) відповідати вимогам частин другої, третьої та четвертої статті 6 цього Закону;

 (б) бути нотаріально посвідченим, якщо однією із сторін договору є фізична особа;

 (в) не порушувати прав потерпілих та інших осіб;

 (г) бути зареєстрованим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно Віденської конвенції оператор несе відповідальність за ядерну шкоду, якщо доведено, що така шкода заподіяна ядерним інцидентом в таких випадках та за умов:

1) Якщо шкода мала місце на ядерній установці оператора або якщо шкода пов'язана з ядерним матеріалом, що надійшов з такої установки або вироблений в його ядерній установці:

а) до моменту прийняття оператором іншої ядерної установки відповідальності щодо ядерних інцидентів, пов'язаних з цим ядерним матеріалом відповідно до ясно виражених умов письмового контракту;

б) при відсутності таких чітко виражених умов - до моменту надходження цього ядерного матеріалу в розпорядження оператора іншої ядерної установки;

в) якщо цей ядерний матеріал призначений для використання в ядерному реакторі, яким обладнано засіб транспорту для використання його як джерела енергії для приведення в рух цього засобу транспорту або для будь-якої іншої мети, - до моменту надходження цього ядерного матеріалу в розпорядження особи, уповноваженої належним чином експлуатувати такий реактор;

г) якщо ядерний матеріал був направлений особі в межах території держави, яка не є договірною державою за Конвенцією, - до моменту вивантаження його за кошти транспорту, на якому він був доставлений на територію цієї держави.

2) Якщо шкода пов'язана з ядерним матеріалом, спрямованим на ядерну установку оператора, і сталася:

а) після прийняття ним від оператора іншої ядерної установки відповідальності, відповідно до ясно виражених умов письмового контракту, щодо ядерних інцидентів, пов'язаних з цим ядерним матеріалом;

б) при відсутності таких чітко виражених умов - після надходження ядерного матеріалу в розпорядження оператора, або після надходження у його розпорядження ядерного матеріалу від особи, що експлуатує ядерний реактор, яким обладнано засіб транспорту для використання його в якості джерела енергії для приведення в рух цього засобу транспорту або для будь-якої іншої мети;

в) якщо ядерний матеріал з письмової згоди оператора був направлений від будь-якої особи в межах території держави, яка не є Договірною державою, - тільки після навантаження його на засіб транспорту, на якому він повинен бути вивезений з території цієї держави.

Узагальнення підстав відповідальності оператора знайшло відображення в Конвенції 1962 р., згідно з якою відповідальність оператора на розповсюджується на ядерні інциденти, що мали місце до надходження ядерного палива у розпорядження оператора або після надходження ядерного палива або радіоактивних продуктів чи відходів у розпорядження іншої особи, що уповноважена на це законом і є відповідальною за ядерну шкоду, що може бути спричинена цими матеріалами.

Згідно з Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", якщо ядерна шкода була заподіяна під час транзиту ядерного матеріалу через територію України, відповідальність за ядерну шкоду несе оператор, що є вантажовідправником чи є його одержувачем. Момент переходу відповідальності визначається угодою між вантажовідправником і вантажоодержувачем. У разі відсутності чіткого визначення настання цього моменту вантажовідправник несе відповідальність до моменту передачі вантажу уповноваженій особі на кордоні держави, до якої відправлено вантаж, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, учасником яких є Україна.