Стаття 321. Соціальні гарантії

Якщо внаслідок ядерного інциденту заподіяно шкоду особі працівника оператора у зв'язку з виконанням ним своїх трудових (службових) обов'язків, відповідальність згідно з положенням цієї статті несе оператор ядерного судна. Він зобов'язаний також сплачувати за потерпілого страхові внески. Виплата відшкодування особі, яка отримує допомогу або пенсію за спеціальним страхуванням, проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Коментар:

Відповідно до ст. ст. 35, 36 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" до персоналу відносяться працівники підприємства, установи, організації, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання. Персонал зобов'язаний суворо дотримувати норм, правил і стандартів з безпеки, а також не вчиняти будь-яких самочинних дій, які можуть призвести до ситуацій, що порушують вимоги наведеного Закону. Персонал ядерних установок не має права на страйки. Персонал повинен проходити обов'язкові медичні огляди (попередній - під час прийняття на роботу і періодичні - протягом трудової діяльності).

В коментованій статті йдеться про відшкодування шкоди, спричиненої працівникові оператора ядерного судна. При цьому законодавець не уточнює характер такої шкоди (шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров'я, витрати на лікування тощо), лише зазначає на основні засади відповідальності оператора ядерного судна перед його працівником:

А) відшкодовується шкода, що заподіяна внаслідок ядерного інциденту;

Б) відшкодовується шкода, що спричинена під час виконання працівником трудових обов'язків;

В) відшкодування шкоди покладається на оператора ядерного судна;

Г) відшкодування шкоди передбачає обов'язок оператора ядерного судна сплачувати страхові внески за потерпілого.