Стаття 345. Докази

На підтвердження обставин, викладених у заяві про морський протест, капітан судна одночасно з заявою чи в термін не більше семи днів з моменту прибуття в порт або з моменту події, якщо вона мала місце в порту, зобов'язаний подати нотаріусу або іншій посадовій особі (стаття 342 цього Кодексу) на огляд судновий журнал і завірений капітаном витяг із суднового журналу. 

Коментар:

В коментованій статті закріплено обов'язок капітана судна разом із заявою про морський протест подати нотаріусу судновий журнал для огляду і завірений витяг із суднового журналу.

Наведений обов'язок характеризують наступні положення:

1) Обов'язок пов'язаний з поданням нотаріусу двох документів - судновий журнал для огляду й витяг з суднового журналу.

Судновий журнал є офіційним документом, в якому знаходять відображення всі дії і події щодо експлуатації судна. Витяг з суднового журналу - це документ, що оформлюється й засвідчується капітаном судна і містить інформацію про всі факти, що викладені у заяві про морський протест.

2) Метою подання суднового журналу і витягу з суднового журналу є необхідність підтвердження обставин, викладених у заяві про морський протест.

3) Законодавець визначає строк для виконання зазначеного обов'язку капітана.

Судновий журнал і витяг з суднового журналу подаються одночасно з заявою про морський протест чи в термін не більше семи днів з моменту прибуття в порт або з моменту події, якщо вона мала місце в порту.

4) Відомості, закріплені в судновому журналі, мають пріоритет щодо відомостей, наведених в заяві про морський протест. Отже, у випадку неспівпадіння відомостей в заяві з відомостями, наведеними в журналі, суд чи арбітраж мають приймати до уваги відомості з журналу.