Стаття 352. Межі відповідальності

Межі, якими може обмежуватися відповідальність осіб, зазначених у статтях 348 і 355 цього Кодексу, є: 

а) щодо вимог, викликаних втратою життя або ушкодженням здоров'я:

для судна місткістю не більше 500 одиниць - 333000 розрахункових одиниць;

для судна, місткість якого перевищує 500 одиниць, до зазначеної суми додається така сума на кожну одиницю;

від 501 до 3000 одиниць - 500 розрахункових одиниць;

від 3001 до 30000 одиниць - 333 розрахункові одиниці;

від 30001 до 70000 одиниць - 250 розрахункових одиниць;

понад 70000 одиниць - 167 розрахункових одиниць;

б) щодо будь-яких інших вимог:

для судна місткістю не більше 500 одиниць  - 167000 розрахункових одиниць. До зазначеної суми додається така сума на кожну одиницю: 

від 501 до 30000 одиниць - 167 розрахункових одиниць;

від 30001 до 70000 одиниць - 125 розрахункових одиниць;

понад 70000 одиниць - 83 розрахункові одиниці.

Якщо сума, обчислена стосовно вимог, пред'явлених у зв'язку з втратою життя або ушкодженням здоров'я, є недостатньою для оплати повністю таких вимог, то сума, обчислена стосовно таких вимог, використовується для оплати несплаченого залишку цих вимог на пропорційній основі нарівні з будь-якими іншими вимогами, передбаченими пунктом "б" частини першої цієї статті. 

Для цілей обмеження відповідальності:

1) під місткістю суден з механічним двигуном слід розуміти чисту місткість судна з додаванням до неї об'єму машинного відділення, а під місткістю решти суден - їх чисту місткість; 

2) межі відповідальності будь-якого рятівника, що діє не на судні або що діє виключно на судні, якому або стосовно якого він надає послуги з рятування, обчислюються на підставі місткості в 1500 одиниць.

Коментар:

В статті визначаються межі відповідальності судновласника. Межі відповідальності визначаються у розрахункових одиницях і поставлені в залежність від місткості судна. Отже, чим більшою є місткість судна, тим більшою є межа відповідальності його власника.

Під розрахунковою одиницею розуміють одиницю "спеціального права запозичення", як вона визначається Міжнародним валютним фондом (див. коментар до ст. 9 КТМУ). Під місткістю суден з механічним двигуном розуміють чисту місткість судна з додаванням до неї об'єму машинного відділення, а під місткістю решти суден - їх чисту місткість.

Межі відповідальності нараховуються різними способами залежно від виду вимог.

1) Щодо вимог, викликаних втратою життя або ушкодженням здоров'я:

А) для судна місткістю не більше 500 одиниць передбачена тверда сума, яка має становити 333000 розрахункових одиниць;

Б) для судна, місткість якого перевищує 500 одиниць, до передбаченої у п. А суми за кожну наступну одиницю місткості додається відповідна кількість розрахункових одиниць.

Якщо сума, обчислена стосовно вимог, пред'явлених у зв'язку з втратою життя або ушкодженням здоров'я, є недостатньою для оплати повністю таких вимог, то сума, обчислена стосовно таких вимог, використовується для оплати несплаченого залишку цих вимог на пропорційній основі на рівні з будь-якими іншими вимогами.

2) Щодо будь-яких інших вимог:

А) для судна місткістю не більше 500 одиниць передбачена тверда сума, яка має становити 167000 розрахункових одиниць;

Б) для судна місткістю більше 500 одиниць за кожну наступну одиницю місткості до визначеної у п. А суми додається відповідна кількість розрахункових одиниць.

3) Межі відповідальності рятівника, що діє не на судні або що діє виключно на судні, якому або стосовно якого він надає послуги з рятування, обчислюються на підставі місткості в 1500 одиниць.

Відповідно до ст. ст. 6, 7 Конвенції 1976 р. визначаються дві категорії меж: загальні межі й межі відповідальності за вимогами пасажирів.

1. Загальні межі відповідальності обчислюються таким чином:

1.1. щодо вимог, викликаних смертю або тілесним пошкодженням:

а) 2000000 розрахункових одиниць - для судна місткістю не більше 2000 тонн;

б) для судна місткістю, що перевищує зазначену вище, до суми, зазначеної в п. а, додається наступна сума:

на кожну тонну від 2001 до 30000 тонн - 800 розрахункових одиниць;

на кожну тонну від 30001 до 70000 тонн - 600 розрахункових одиниць;

на кожну тонну понад 70000 тонн - 400 розрахункових одиниць;

1.2. щодо будь-яких інших вимог:

а) 1 мільйон розрахункових одиниць - для судна місткістю не більше 2000 тонн;

б) для судна місткістю, що перевищує зазначену вище, до суми, зазначеної в п. а, додається наступна сума:

на кожну тонну від 2001 до 30000 тонн - 400 розрахункових одиниць;

на кожну тонну від 30001 до 70000 тонн - 300 розрахункових одиниць;

на кожну тонну понад 70000 тонн - 200 розрахункових одиниць.

Коли сума, обчислена відповідно до п. 1.1, недостатня для оплати повністю зазначених у цьому пункті вимог, сума, обчислена відповідно до п. 1.2, використовується для оплати несплаченого залишку вимог, зазначених у п. 1.1, і такий неоплачений залишок задовольняється на пропорційній основі поряд з вимогами, зазначеними в п 1.2. Однак без шкоди для права вимагати відшкодування в разі смерті або тілесного пошкодження держави-учасниці можуть передбачити у своєму національному законодавстві, що вимоги щодо шкоди, заподіяної портовим спорудам, водним басейнів, судноплавним шляхам і засобам навігаційної обстановки, мають такий пріоритет перед іншими вимогами, зазначеними в п. 1.2, який передбачений цим законодавством. Межі відповідальності будь-якого рятівника, що діють не з будь-якого судна, або будь-якого рятівника, що діє виключно на судні, якому або стосовно якого він надає послуги з рятування, обчислюються на підставі місткості в 1500 тонн. Місткістю судна вважається валова місткість, визначена відповідно до правил обміру, що містяться в Міжнародній конвенції з обмірювання суден 1969 року.

2. Межі відповідальності за вимогами пасажирів.

Щодо вимог, викликаних смертю або тілесними ушкодженнями пасажирів судна, межею відповідальності власника цього судна є сума в 175000 розрахункових одиниць, помножена на число пасажирів, яке судну дозволяється перевозити відповідно до суднового свідоцтва. "Вимоги, викликані смертю або тілесними ушкодженнями пасажирів судна" означають будь-які вимоги, що пред'явлені будь-якою особою або від імені будь-якої особи, що перевозилися на судні за договором перевезення пасажира або за згодою перевізника для супроводження автомашини або тварин, які є предметом договору перевезення вантажів (ця норма відповідає Афінській конвенції щодо перевезень пасажирів морем). Зазначимо, що ці межі відповідальності застосовуються до вимог, що виникли з однієї і тієї ж події. Тому прийнято вважати, скільки було подій, стільки разів обмежується відповідальність судновласника.