Стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів

Право використання лісових ресурсів припиняється в разі:
 

1) добровільної відмови від використання лісових ресурсів;

2) закінчення строку, на який було надано право використання лісових ресурсів;

3) припинення діяльності лісокористувачів, яким було надано право використання лісових ресурсів;

4) порушення правил і норм, умов спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів;

5) використання лісових ресурсів способами, які негативно впливають на стан і відтворення лісів, призводять до погіршення навколишнього природного середовища;

6) порушення встановлених строків справляння збору за використання лісових ресурсів;

7) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням;

8) невідшкодування в установленому порядку збитків, заподіяних лісовому господарству внаслідок порушень лісового законодавства, та невиконання вимог щодо усунення виявлених недоліків.
 

Припинення права використання лісових ресурсів здійснюється в установленому порядку шляхом анулювання лісорубного квитка або лісового квитка тими органами, які їх видали.

{ Частина друга статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-VI ( 1483-17 ) від 09.06.2009 }
 

У випадках, передбачених пунктами 4-8 частини першої цієї статті, рішення про анулювання лісорубного квитка або лісового квитка може бути оскаржене лісокористувачем до суду.

{ Частина третя статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-VI ( 1483-17 ) від 09.06.2009 }
 

Законом можуть бути передбачені й інші випадки припинення права використання лісових ресурсів.