Стаття 54. Часткова або повна заборона користування водними об'єктами

Користування водними об'єктами, які мають особливе державне значення, наукову або культурну цінність, а також тими, що входять до складу систем оборотного водопостачання теплових та атомних електростанцій, може бути частково чи повністю заборонено в порядку, встановленому законодавством. 

Лісосплав на водних об'єктах забороняється.

Коментар:

До частини першої. Обмеження, про які мова іде в цій частині, стосуються як права загального, так і спеціального водокористування. Щодо обмежень права загального водокористування див. ч. 2 ст. 47 ВК.

Щодо права спеціального водокористування, режим відповідних водних об'єктів визначають комісії по встановленню режиму роботи того чи іншого водного об'єкта (див. ст. 76 ВК та коментар до неї). Цим рішенням визначаються конкретні параметри функціонування цього водного об'єкта (з урахуванням необхідності збереження його наукової чи культурної цінності). Якщо спеціальне водокористування не дозволяє забезпечити встановлений рішенням зазначеної комісії умов, то дозволи на спеціальне водокористування видані бути не можуть, а якщо вони вже видані, право спеціального водокористування підлягає припиненню (ст. ст. 55, 56 ВК).

До частини другої. Цією частиною фактично "витісняються" положення абзацу 13 п. 1 Переліку видів спеціального водокористування, затвердженого Міністерством меліорації та водного господарства СРСР від 10.08.77, яким до спеціальних видів водокористування відносився мольовий сплав лісу, а також сплав деревини в пучках та кошелях без судової тяги.

Заборона сплаву лісу обумовлена тим, що він спричиняє значну шкоду довкіллю. Значна кількість деревини тоне, гниє, змінюється хімічний склад води, засмічується дно водойм, знищуються місця нересту риби тощо.