Стаття 56. Порядок припинення права спеціального водокористування

Припинення права спеціального водокористування здійснюється:

1) за клопотанням водокористувача у випадках, передбачених пунктом 1 статті 55 цього Кодексу;

2) за рішенням органу, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, у випадках, передбачених пунктами 2 - 4 статті 55 цього Кодексу; 

3) за рішенням Кабінету Міністрів України або відповідних Рад у випадках, передбачених пунктами 5 і 7 статті 55 цього Кодексу;

4) на вимогу органу, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, у випадках, передбачених пунктами 6 і 8 статті 55 цього Кодексу.

Припинення права на спеціальне водокористування в усіх випадках здійснюється органом, що видав дозвіл на спеціальне водокористування.

Коментар:

До частини першої. Термін "орган, який видав дозвіл на спеціальне водокористування" конкретизується за допомогою п. 2 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого ПКМ від 13.03.2002 N 321, згідно з яким "дозволи видаються у разі використання води водних об'єктів: загальнодержавного значення - Республіканським комітетом екології та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державними управліннями екології та природних ресурсів в областях, мм. Києві і Севастополі, державними інспекціями охорони Чорного і Азовського морів (далі - територіальні органи Мінекоресурсів); місцевого значення - Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними територіальними органами Мінекоресурсів".

Враховуючи зміни в системі органів виконавчої влади, що відбулися з моменту затвердження Порядку, замість "Мінекоресурсів" у наведеній цитаті слід читати "Мінприроди" (див. коментар до ст. 15 ВК), замість "інспекцій охорони Чорного і Азовського моря" - "Державна екологічну інспекцію з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря", "Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція". На сьогодні існує проблема територіального розмежування повноважень між згаданими інспекціями.

До частини другої. Ця частина відтворена в п. 9 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого ПКМ від 13.03.2002 N 321.