Стаття 60. Нецентралізоване водопостачання населення

Під час використання води для питних і господарсько-побутових потреб населення в порядку нецентралізованого водопостачання юридичні і фізичні особи здійснюють її забір безпосередньо з поверхневих або підземних водних об'єктів у порядку загального і спеціального водокористування. 

Періодичний контроль за якістю води, що використовується для нецентралізованого водопостачання населення, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за рахунок водокористувачів.

 

Коментар:

 

До частини першої. Положення цієї частини містять відсилання до загальних положень про загальне та спеціальне водокористування, викладених у ст. ст. 46 - 57 ВК, у зв'язку з чим істотного практичного значення не мають.

До частини другої. Реалізація правила про здійснення нагляду за рахунок водокористувачів знаходить прояв лише в якості обов'язку останніх забезпечувати умови для здійснення такого контролю: надавати необхідні документи, розмістити перевіряючих etc. Неврегульованість цього питання перетворює це положення на декларацію.