ДОГОВІР ОХОРОНИ

 

м. _______________

"___" _____________ 200_ р.

 

_____________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони-суб'єкта підприємницької діяльності та дані про неї)

________________________________________ в особі _______________________

(надалі іменується "Охоронна фірма")

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

 з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір охорони про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник доручає, а Охоронна фірма зобов'язується за плату забезпечити схоронність майна Замовника, вказаного у переліку та плані (схемі) об'єктів Замовника, які охороняються, що є додатком N ___ до цього Договору.

1.2. Об'єкти повинні відповідати наступним вимогам:

а) Територія по периметру об'єктів з настанням темряви повинна освітлюватися _________________________________________________________,

(вид освітлювання)

щоб об'єкти були доступні для спостереження нарядами охорони Охоронної фірми.

б) Освітлення територій об'єктів не здійснюється у випадках ______________________________________________________________________

в) Складування будь-яких матеріалів в середині об'єктів може здійснюватися не ближче ________________________________ від огорожі.

г) Стіни, дахи, стелі, горища, слухові вікна, люки та двері об'єктів, в яких зберігаються товарно-матеріальні цінності, мають знаходитися у справному стані. На вікнах нижніх поверхів об'єктів (за винятком вітринних вікон магазинів, підприємств громадського харчування та ательє): ___________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

мають встановлюватися Замовником металеві грати або ставні з замками. Тип ґрат та ставень узгоджується Замовником з місцевими органами Державного пожежного нагляду в порядку, визначеному чинним законодавством України.

д) Об'єкти повинні бути обладнані наступними технічними засобами охорони _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

(зв'язок, сигналізація, прилади охоронно-пожежної сигналізації, освітлення,

______________________________________________________________________

огорожа, замки, засуви, турнікети, механізовані ворота, оглядові майданчики,

______________________________________________________________________

кімнати догляду та збереження особливих речей робітників та службовців)

______________________________________________________________________

та засобами для гасіння пожежі.

е) На об'єктах повинен бути забезпечений вільний доступ Охоронної фірми до встановлених приладів охоронно-пожежної сигналізації та засобів для гасіння пожежі.

є) Технічний стан об'єктів, засобів охорони та гасіння пожежі на них, додаткова потреба в цих засобах, а також строк їх запровадження зазначаються в двосторонньому акті, що складається в момент укладення Договору та є додатком N ___ до цього Договору.

1.3. Охоронна фірма спільно із Замовником та місцевими органами Державного пожежного нагляду не рідше двох разів на рік, в строк _______, здійснює обстеження технічного стану об'єктів, засобів охорони, у тому числі приладів охоронно-пожежної сигналізації на них, про що складається акт за підписом осіб, уповноважених на те Охоронною фірмою, Замовником і місцевим органом Державного пожежного нагляду із зазначенням строків усунення Замовником виявлених недоліків і строків повідомлення про це Охоронної фірми і місцевого органу Державного пожежного нагляду.

1.4. Охорона об'єктів здійснюється в дні та години, зазначені у переліку об'єктів та майна Замовника, які охороняються,що є додатком N ___ до цього Договору.

1.5. Система охорони об'єктів і дислокація постів визначаються Охоронною фірмою та повідомляються Замовнику в строк ____________ шляхом _________.

1.6. Щоденний прийом під охорону кожного об'єкта та здавання його Замовнику, в тому числі й об'єктів, що обладнані сигналізацією та під'єднані до пультів централізованого спостереження, здійснюється в наступному порядку:

______________________________________________________________________.

1.7. Вказівки Охоронної фірми з дотримання встановленого режиму охорони, впровадження та утримання технічних засобів охорони у відповідності до вимог діючих інструкцій та інших документів є обов'язковими для Замовника. Обладнання об'єктів технічними засобами охорони та ремонт цих засобів здійснюються за рахунок Замовника, за винятком випадків виходу їх із ладу з вини Охоронної фірми.

1.8. Плата за послуги Охоронної фірми за цим Договором складає: ____________ за кожний місяць.

1.9. Оплата за цим Договором здійснюється Замовником щомісячно шляхом ________ в строк _______.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ОХОРОННОЇ ФІРМИ

2.1. Охоронна фірма зобов'язана:

а) організувати та забезпечити охорону та недоторканість об'єктів Замовника, прийнятих під охорону, від розкрадання та не допускати несанкціонований доступ сторонніх осіб на об'єкти;

б) забезпечувати на об'єктах перепустковий режим, контролювати ввіз та вивіз (внесення та винесення) товарно-матеріальних цінностей на територію чи з території об'єкта, що охороняється, за спеціальними перепустками встановленої форми;

в) спільно з Замовником здійснювати заходи із впровадження технічних засобів охорони в такому порядку: ___________;

г) здійснювати експлуатаційне обслуговування приладів охоронної сигналізації та усувати несправності за заявою Замовника в мінімальний технічно можливий термін;

д) забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на постах силами працівників охорони під час несення ними служби, а у випадку виявлення на об'єкті, що охороняється, пожежі або спрацьовування охоронно-пожежної сигналізації внаслідок технічної несправності, негайно повідомляти про це пожежну частину та вживати заходів щодо ліквідації пожежі та наслідків технічної несправності охоронно-пожежної сигналізації;

е) приймати від Замовника печатки і пломби в наступних випадках: ______

______________________________________________________________________.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язаний:

а) здійснювати визначені Договором дії з обладнання об'єктів технічними засобами охорони, створювати належні умови для забезпечення схоронності майна, що охороняється на підставі цього Договору, та сприяти Охоронній фірмі при виконанні нею своїх завдань, а також в удосконаленні організації охорони об'єктів і покращенні перепусткового та внутрішньооб'єктового режимів шляхом ________________;

б) перед здаванням об'єкта під охорону перевіряти, щоб у приміщенні, що охороняється, у неробочий час не залишились сторонні особи, ввімкнені електроприлади та інші можливі джерела вогню;

в) зачиняти на замки та пломбувати (опечатувати) визначені зовнішні двері об'єктів. Пломбувати (опечатувати) за наявності тамбура внутрішні двері об'єктів. Зачиняти ззовні на висячі замки, окрім внутрішніх замків, та пломбувати (опечатувати) двері запасних ходів об'єктів;

г) грошові кошти, вироби з дорогоцінним камінням, із золота, платини, та паладію, годинники в золотих, платинових та срібних корпусах, повинні зберігатись у сейфах або металевих шафах (ящиках), прикріплених до підлоги, а особливо цінні вироби, а саме: ____________, після закінчення робочого часу - у відокремлених зачинених приміщеннях, а також із дотриманням інших чинних правил;

д) установлювати на об'єктах, де є внутрішній телефонний зв'язок, телефони у місцях знаходження постів; у неробочий для об'єктів час один з телефонів міської лінії установлювати на місці, доступному для працівників охорони;

е) вмикати охоронну сигналізацію після закінчення робочого дня на об'єкті, а у випадку її несправності негайно повідомляти про це Охоронну фірму та не залишати об'єкт до усунення несправності або передання об'єкта Охоронній фірмі у встановленому порядку. Через 5 хвилин після повідомлення на пульт централізованої охорони про здавання об'єкта під охорону пересвідчитися шляхом _____________ в тому, що об'єкт під охорону прийнятий.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОХОРОННОЇ ФІРМИ

4.1. Охоронна фірма несе матеріальну відповідальність за збитки (шкоду):

а) спричинені крадіжками майна, здійсненими шляхом злому на об'єктах замків, вікон, вітрин та огорож, іншими засобами в результаті незабезпечення належної охорони або внаслідок невиконання Охоронною фірмою встановленого на об'єкті порядку вивозу (винесення) майна, а також розкраданнями, здійсненими шляхом грабежу або при розбійному нападі;

б) завдані знищенням або пошкодженням майна (в тому числі шляхом підпалу) сторонніми особами, які проникли на об'єкт, що охороняється, в результаті неналежного виконання Охоронною фірмою прийнятих за Договором обов'язків;

в) спричинені пожежами або в силу інших причин з вини працівників Охоронної фірми, що здійснюють охорону об'єкта.

Факти крадіжки, грабежу, розбою, а також факти знищення або пошкодження майна, що охороняється відповідно до цього Договору, сторонніми особами, які проникли на об'єкт, або через пожежу, або в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об'єктів, встановлюються компетентними державними органами.

4.2. Про факт порушення цілісності об'єкта або завдання збитків (шкоди) пошкодженням майна, що охороняється відповідно до цього Договору,Охоронна фірма повідомляє в чергову частину органу внутрішніх справ та Замовнику. До прибуття представників органу внутрішніх справ або слідства Охоронна фірма забезпечує недоторканість місця події.


4.3. Відшкодування Замовнику завданих з вини Охоронної фірми збитків (шкоди) здійснюється після надання Замовником відповідних документів компетентних державних органів, що встановили факт крадіжки, грабежу, розбою, а також факт знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які проникли на об'єкт, або внаслідок пожежі чи в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об'єкта. Розмір збитків (шкоди) повинен бути підтверджений Замовником відповідними документами та розрахунком вартості викраденого, знищеного або пошкодженого майна, складеним за участі Охоронної фірми та звіреним з бухгалтерськими даними. До збитків (шкоди), що відшкодовується, входить вартість викраденого або пошкодженого майна, розмір зниження вартості пошкодженого майна, витрати, здійснені на відновлення пошкодженого майна, і, зокрема, викрадені грошові суми.

4.4. У випадку виявлення винних осіб збитки стягуються з них Охоронною фірмою.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

7.8. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За замовника

Керівник ____________/________/

 

м. п.

 

ОХОРОННА ФІРМА

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

сторін

 

За охоронну фірму

Керівник__________/___________/

 

м. п.