ДОГОВІР
про припинення зобов'язання передачею відступного

м. ____________________

"___" ____________ 20__ р.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ____________________________________ (надалі - КРЕДИТОР), зареєстроване __________________ районною у місті ___________________ державною адміністрацією ____________________ року за реєстраційним номером _________, ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України _____________, місцезнаходження якого: місто ________________, вулиця ___________________, ____, в особі директора _________________________________________, котра діє на підставі Статуту підприємства, проживає в місті ______________ на вулиці ____________________, ____, кв. ____, - з однієї сторони, та

________________________________________________________________у ______________________ районі м. ___________________, зареєстрована розпорядженням _______________________ міської державної адміністрації _____________________ року за номером ___________, ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України ________________, місцезнаходження якої: місто __________________, вулиця ______________________, ____, кв. ____, в особі __________________________ _______________________________________, котрий проживає в місті ___________________ на вулиці _____________________, ____, кв. ____, (надалі - БОРЖНИК) з іншої сторони (разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), відповідно до статті 600 Цивільного кодексу України

 

уклали цей договір про наступне:

1. КРЕДИТОР згоден на передачу йому БОРЖНИКОМ легкового автомобіля марки ________________, випуску _______ року, кольору _________________, шасі якого має N __________________, тип _______________, зареєстрованого у ___________ міста _________________ з ____________ року за реєстраційним номером ____________, взамін сплати ____________ (_____________________________________) гривень за договором купівлі-продажу частки нежилого будинку, посвідченим приватним нотаріусом ___________________ міського нотаріального округу ____________________ ____________________ року по реєстру за N _____.

2. Зазначений в пункті 1 цього договору легковий автомобіль належить БОРЖНИКОВІ на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії ______ N ________, виданого _________________ міста _______________ __________________ року.

3. БОРЖНИК гарантує, що зазначений в пункті 1 цього договору легковий автомобіль до його укладення нікому іншому не відчужений, в спорі та під заставою, в тому числі податковою, не перебуває, правами третіх осіб як в Україні, так і за її межами не обтяжений, не внесений до статутного капіталу господарських товариств, прихованих недоліків не має.

4. Відповідні органи управління БОРЖНИКА дали згоду на передачу легкового автомобіля як відступного.

5. Зазначений легковий автомобіль має бути переданий БОРЖНИКОМ КРЕДИТОРОВІ за актом приймання-передачі не пізніше ______________________________________________ року.

6. Легковий автомобіль, зазначений в пункті 1 цього договору, має бути технічно справний, укомплектований відповідно до вимог його технічної комплектації.

7. КРЕДИТОР видає БОРЖНИКОВІ розписку про те, що легковий автомобіль прийнятий від БОРЖНИКА як відступне за зобов’язанням по договору ___________ від ________________________________.

8. Виконання сторонами цього договору означає, що зобов'язання, передбачене Договором купівлі-продажу частки нежилого будинку, посвідченим приватним нотаріусом _____________________ міського нотаріального округу _______________________ ____________________ року по реєстру за N ____, щодо сплати БОРЖНИКОМ КРЕДИТОРОВІ ___________ (________________________________) гривень вважається припиненим.

9. Зі змістом ст. 660 Цивільного кодексу України сторони ознайомлені.

10. Сторони стверджують, що зміст цього договору та зміст зазначеної в пункті 9 статті Цивільного кодексу України їм зрозумілий, питань, які залишилися б нез'ясованими і незрозумілими для них, немає.

11. Цей договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один із яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса __________________ міського нотаріального округу ________________ (місто ________________, вул. ______________________, ____), а інші два, викладені на бланках нотаріальних документів (серії _______ NN ____________ - _____________), призначаються для КРЕДИТОРА та БОРЖНИКА.

 

КРЕДИТОР:_________________ /______________________________/;

 

БОРЖНИК:_________________ /______________________________/.

 

(посвідчувальний напис)