Стаття 82. Види видатків бюджетів

1. Видатки бюджетів поділяються на:

1) видатки на забезпечення конституційного ладу, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню;

2) видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності;

3) видатки на реалізацію прав та обов'язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий характер і визначені законами України.

Коментар:

Основні повноваження держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громад, а також функції, віднесені до їх відома, визначаються у Конституції України. Повноваження та функції, покладені на органи місцевого самоврядування, деталізуються у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні". При виконанні будь-яких повноважень та функцій виникають відповідні видатки.

Частина повноважень та функцій, які відповідно до Конституції України закріплені за державою, виконується безпосередньо органами законодавчої, виконавчої та судової влади, а також державними підприємствами, установами, організаціями та закладами, і не може бути передана на виконання органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування. Ці повноваження та функції є власними повноваженнями і функціями держави. Через те, що їх виконання не може бути передано органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, видатки, пов'язані з виконанням цих повноважень і функцій, також не можуть бути передані до бюджетів відповідно органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Джерела фінансування цих видатків встановлюються частиною першою статті 83 цього Кодексу.

Інша частина повноважень та функцій держави згідно із статтею 119 Конституції України здійснюється місцевими державними адміністраціями на відповідній території. Відповідно до статті 143 Конституції України окремі повноваження органів виконавчої влади також можуть передаватися законом органам місцевого самоврядування. При цьому держава зобов'язана фінансувати здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до принципу субсидіарності, органи, що надають послуги громадянам, мають бути максимально наближені до безпосередніх споживачів цих послуг. Додержуючись принципу субсидіарності, функції держави доцільно передавати на виконання органам влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування у випадках, коли це дозволить покращити ефективність їх виконання, не збільшуючи при цьому обсягу необхідних для цього видатків. Вважається, що функції, які пов'язані з наданням населенню основних соціальних послуг (комунальні послуги, послуги дошкільної та загальної середньої освіти, первинної медичної допомоги тощо) найбільш якісно надають органи, максимально наближені до безпосереднього споживача таких послуг.

Повноваження та функції держави, які згідно із законодавством України передаються на виконання органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, називаються делегованими державними повноваженнями і деталізуються в статтях 25 - 38 та 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Передача коштів на виконання таких повноважень та функцій здійснюється у відповідності до статті 93 цього Кодексу. Джерела фінансування таких видатків встановлюються частиною другою статті 83 цього Кодексу (див. також коментар до ст. ст. 83 та 93 БК України).

Третій вид видатків на здійснення повноважень - це видатки, пов'язані з фінансуванням повноважень та функцій на реалізацію прав та обов'язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий характер і визначені законами України. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" такі повноваження називаються власними повноваженнями органів місцевого самоврядування. Вони встановлюються у статтях 140, 142 - 144 Конституції України та деталізуються в статтях 25 - 38 та 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування може передаватися від одних органів місцевого самоврядування іншим за відповідним рішенням цих органів. Тому видатки на виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування також можуть передаватися з одного місцевого бюджету до іншого відповідно до статті 92 цього Кодексу (див. також коментар до ст. 92 БК). Джерела фінансування таких видатків встановлюються частиною другою статті 83 цього Кодексу (див. також коментар до ст. 83 БК).