Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами

1. Зупинення операцій з бюджетними коштами полягає у зупиненні будь-яких операцій із здійснення платежів з рахунку порушника бюджетного законодавства. Механізм зупинення операцій з бюджетними коштами визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Зупинення операцій з бюджетними коштами можливе на строк до 30 днів у межах поточного бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законом.

Коментар:

1. Зупинення операцій з бюджетними коштами застосовується до операцій з бюджетними коштами розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, у яких виявлено порушення бюджетного законодавства.

2. Механізм застосування процедури зупинення операцій з бюджетними коштами до розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів, яким доведено відповідні бюджетні асигнування, за вчинення ними бюджетних правопорушень визначений Порядком зупинення операцій з бюджетними коштами, затвердженим наказом Державного казначейства України від 18 листопада 2002 р. N 213, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 грудня 2002 р. за N 938/7226. Наказ виданий відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2002 N 1627 "Про механізм зупинення операцій з бюджетними коштами".

Порядок поширюється на операції з бюджетними коштами розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, у яких Міністерством фінансів України, Державним казначейством України (центральним апаратом та його територіальними органами), органами Державної контрольно-ревізійної служби України, місцевими фінансовими органами, головами виконавчих органів міських, міст районного значення, селищних та сільських рад, головними розпорядниками бюджетних коштів (надалі - уповноважені органи) виявлено бюджетні правопорушення, встановлені Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами щодо недотримання порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

3. У разі виявлення відповідного бюджетного правопорушення складається протокол про бюджетне правопорушення (див. коментар до ст. 118 БК України) або акт ревізії. На підставі зазначених документів уповноважений орган приймає рішення у формі розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами.

У разі прийняття уповноваженим органом розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, зупиненню підлягають всі операції з бюджетними коштами на рахунках розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів, за винятком:

• сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), інших платежів до бюджетів і державних цільових фондів (у тому числі пені, фінансові санкції);

• виконання рішень органів, яким відповідно до закону надано право стягнення коштів;

• операцій із здійснення видатків, які передбачені за кодами економічної класифікації видатків 1110 (у тому числі 1111, 1112, 1113), 1120, 1340 (у тому числі 1341, 1342, 1343).

Розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами складається в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, підписується керівником уповноваженого органу або його заступником, засвідчується печаткою та реєструється в уповноваженому органі.

Перший примірник розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами направляється (надсилається рекомендованим поштовим відправленням або подається нарочним) протягом 2 робочих днів з дати його реєстрації уповноваженим органом до відповідного органу Державного казначейства, де відкрито рахунки підприємству, установі, організації, які допустили бюджетне правопорушення.

Другий та третій примірники розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами в такий самий термін і в тому самому порядку направляються установі-порушнику, розпоряднику бюджетних коштів вищого рівня або відповідному фінансовому органу. Розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами направляється фінансовому органу лише у разі зупинення операцій за коштами місцевого бюджету.

Четвертий примірник розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами залишається в уповноваженому органі, який його склав.

Орган Державного казначейства не пізніше наступного робочого дня після отримання розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами зупиняє відповідні операції і направляє уповноваженому органу корінець розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства, із зазначенням дати його отримання та виконання.

Всі платіжні доручення, що надійшли до органу Державного казначейства після отримання розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, повертаються органом Державного казначейства без виконання установі, де виявлено бюджетне правопорушення, про що на зворотному боці платіжного доручення робиться напис про причину повернення без виконання та зазначається дата його повернення. Зазначений напис засвідчується підписами головного бухгалтера або його заступника та виконавця з проставленням штампа органу Державного казначейства.

4. Вичерпний перелік уповноважених органів, які мають право приймати рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами, наведено у п. 2 вказаного вище Порядку N 213. Це: Міністерство фінансів України, Державне казначейство України (центральний апарат та його територіальні органи), органи державної контрольно-ревізійної служби, місцеві фінансові органи, голови виконавчих органів міських, міст районного значення, селищних та сільських рад, головні розпорядники бюджетних коштів. Наприклад, до керівників уповноважених органів (або їх заступників) у Державній контрольно-ревізійній службі віднесено керівників ГоловКРУ, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, а також контрольно-ревізійних відділів у районах, містах, районах у містах із статусом юридичної особи. Керівники контрольно-ревізійних відділів у районах, містах, районах у містах, міжрайонних контрольно-ревізійних відділів, які не мають статусу юридичної особи, не приймають розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, а передають акт ревізії або протокол про бюджетне правопорушення до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі для прийняття такого розпорядження (див. лист ГоловКРУ від 25 квітня 2003 р. N 12-18/122).

5. Підставою для відновлення операцій за рахунками розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів є:

. • розпорядження уповноваженого органу про відновлення операцій з бюджетними коштами за спеціальною формою;

. • закінчення терміну, зазначеного в розпорядженні про зупинення операцій;

. • закінчення терміну, встановленого статтею 120 Бюджетного кодексу України (тридцяти днів у межах поточного бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законом).

Розпорядження про відновлення операцій з бюджетними коштами приймається уповноваженим органом, який прийняв розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, або установою вищого рівня на підставі доповідної записки посадової особи уповноваженого органу або інформації про усунення бюджетного правопорушення.

6. Керівник уповноваженого органу, що прийняв рішення про зупинення або відновлення операцій з бюджетними коштами, відповідає за правильність, обґрунтованість, своєчасність прийняття цих рішень і направлення їх за належністю.

7. Рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами може бути оскаржене в порядку, визначеному статтею 124 Бюджетного кодексу України (див. коментар до ст. 124 БК України).