Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

1. Зміст договору, укладеного на підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, обов'язкового для сторін (сторони) договору, має відповідати цьому акту.

2. Особливості укладення договору на підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування встановлюються актами цивільного законодавства.

Коментар:

1. Якщо цивільно правовий договір укладається на підставі правового акту органів державної влади, Автономної республіки Крим, органів місцевого самоврядування, то його зміст, крім вимог до його змісту, що у загальній формі визначені у ч. 1 ст. 38 ЦК має відповідати вимогам даного акту. Коментована стаття є застосовною, коли договір, що укладається на підставі правового акту органів державної влади, органів влади, Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, має бути обов'язковим для сторін договору або однієї із сторін. Акт органів державної влади, Автономної республіки Крим, органів місцевого самоврядування, що передбачає обов'язок укласти договір має бути правовим, таким, що заснований та відповідає нормативно-правовому акту, на підставі якого і у передбачений яким спосіб його видано.

Наприклад обов'язок укласти договір передбачається та існує, а державні замовлення на поставку є обов'язковими, для виконавців державного замовлення, заснованих повністю чи частково на державній власності (державних підприємств, акціонерних товариств, у уставному фонді яких контрольний пакет акцій належить державі, орендних підприємств, заснованих на державній власності), а також суб'єктів господарської діяльності усіх форм власності, які є монополістами на відповідному ринку продукції, якщо державне замовлення не спричиняє збитків зазначеним виконавцям (ч. 8 ст. 2 Закону України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб").

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29 листопада 2001 року (із відповідними змінами та доповненнями) при створенні об'єднання власників багатоквартирного будинку, що має статус юридичної особи, відносини власників приміщень і управителя регулюється договором між ними, який укладається на основі Типового договору, форму якого затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики. У разі передачі частини функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу юридичній особі між власником приміщення і цією юридичною особою укладається окремий договір. Істотними умовами договору є: найменування сторін; предмет договору; права сторін щодо здійснення управління житловим комплексом; обов'язки сторін щодо надання послуг по експлуатації житлового комплексу та оплати цих послуг; вичерпний перелік послуг; вартість кожної послуги та загальна вартість щомісячного платежу; порядок контролю та звіту сторін; наслідки невиконання умов договору; перелік форс-мажорних обставин; строк дії договору, умови продовження та припинення дії договору, дата укладення договору. Укладення договору між власником окремого приміщення у житловому комплексі та управителем є обов'язковим і не залежить від членства в об'єднанні, за винятком випадку коли власник і управитель є однією особою. У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати обов'язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної частки загального майна об'єднання має право звернення до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку.

2. Актами цивільного законодавства можуть бути передбачені особливості укладення договорів на підставі правових актів органів державної влади, Автономної республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Так, відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 року укладення договорів про закупівлю за рахунок державних коштів може здійснюватися після проведення однієї із таких процедур: а) відкриття торгів; б) торгів з обмеженою участю; в) двоступеневих торгів; г) запиту цінових пропозицій; д) закупівлі з одного постачальника (виконавця).