Стаття 671. Асортимент товару

1. Якщо за договором купівлі-продажу переданню підлягає товар у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов'язаний передати покупцеві товар в асортименті, погодженому сторонами.

2. Якщо договором купівлі-продажу асортимент товару не встановлений або асортимент не був визначений у порядку, встановленому договором, але із суті зобов'язання випливає, що товар підлягає переданню покупцеві в асортименті, продавець має право передати покупцеві товар в асортименті виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору, або відмовитися від договору.

Коментар:

1. Асортимент - це об'єднання (групування) однорідних товарів, що розрізняються за видами, моделями, розмірами, кольорами та іншими ознаками (наприклад, фасон, малюнок, розфасовка тощо. Розрізняють груповий та розгорнутий асортимент. Груповий асортимент - це перелік різних видів продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання. Під розгорнутим асортиментом розуміють склад продукції та товарів одного виду, що відрізняються за окремими ознаками - маркам, профілями, артикулами, моделями, фасонами, зростом, розміром, кольором, малюнком, розфасовкою, рецептом, упаковкою та ін1.

____________

1 Большой юридический словарь. Авторы - Волосов М. Е., Додонов В. Н., Капинус Н. И., Капинус О. С., Крутских В. Е., Мишустина Е. А., Панов В. П., Сюкияйне Л. Р., Щерба С. П. Издательский Дом "ИНФРА-М" 2006 https://slovari.yandex.ru/dict/jurid/.

Асортимент товару може бути оформлений як додаток (специфікація) до договору.

Групування асортиментних груп товарів іменують товарною номенклатурою. Так, наприклад, одне підприємство може здійснювати виготовлення різних асортиментних груп товарів: косметики, ювелірних виробів, господарських товарів тощо. Кожна з них може складатися з декількох підгруп: наприклад, косметичні товари включають губну помаду, рум'яна, пудру й ін. Якщо предметом договору купівлі-продажу є товари, що належать до різних асортиментних груп, сторони погоджують товарну номенклатуру.

При укладенні договору слід зазначати кількість кожного товару із асортиментної групи. Це пов'язано із тим, що асортимент складається із двох основних категорій: повного переліку товару за його якісними ознаками (позиціями) та кількості кожного із різновиду товару, який входить до асортименту.

Умова про асортимент не є істотною для договору купівлі-продажу. Так, якщо сторони не погодили асортимент товару у договорі, він буде визначатися на підставі ч. 2 коментованої ст. Асортимент відносять до кількісних показників товару, оскільки він являє собою співвідношення кількості товару окремих видів в межах загальної кількості товарів даного роду. В той же час кількість є істотною умовою договору купівлі-продажу. Однак, асортимент характеризує не одиницю товару, а їх групу (партію). Тому для укладення договору купівлі-продажу достатньо визначити лише загальну кількість товарів, не розподіляючи їх на окремі види.

Продаж товарів в асортименті може бути прямо передбачений договором або випливати із суті зобов'язання. Так, очевидно, що велика партія взуття, що продається магазину, повинна включати товар різного розміру, фасону, кольору, тобто продаватися в асортименті. Асортимент товарів може бути передбачений на весь строк дії договору або на певен період його дії та встановити порядок його узгодження на наступні періоди. У договорі також може бути передбачений порядок зміни (уточнення) асортименту, якщо він узгоджений на тривалий строк.

2. У визначенні асортименту товарів зацікавлений перш за все покупець, оскільки умова договору про асортимент відображає саме його потреби. Ч. 2 коментованої ст. регулює випадки, коли асортимент товару у договорі не був узгоджений, але із суті зобов'язання випливає, що товар підлягає переданню покупцеві в асортименті. Так, наприклад, продавцеві відомо, що покупець хотів би придбати партію одягу верхнього одягу, із вказаної тканини, великих розмірів. Продавець у такому випадку може або самостійно запропонувати покупцеві асортимент товару, виходячи із відомих йому потреб останнього. Якщо продавець не може або не бажає самостійно визначати асортимент товару, він може відмовитися від виконання договору.

3. Разом із тим, потрібно враховувати те, що для окремих договорів купівлі-продажу законодавець встановлює можливість для продавця передавати покупцеві інший товар, ніж передбачено договором. Так, наприклад, відповідно до ч. 6 ст. 13 Закону України "Про захист прав споживачів" у випадку у випадку укладення договору купівлі-продажу на відстані продавець може використовувати стандартну умову у договорі про можливість заміни товару в разі його відсутності іншим товаром. Така умова вважатиметься справедливою, якщо: 1) інший товар відповідає меті використання замовленого товару; 2) має таку ж або кращу якість; 3) його ціна не перевищує ціни замовленого товару. Про наявність такої умови у договорі споживач повинен бути повідомлений перед укладенням договору.