Стаття 696. Страхування товару

1. Договором може бути встановлений обов'язок продавця або покупця страхувати товар.

2. Якщо сторона, яка зобов'язана страхувати товар, не застрахувала його, друга сторона має право застрахувати товар і вимагати відшкодування витрат на страхування або відмовитися від договору.

Коментар:

1. Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов'язок однієї із сторін здійснити страхування товару, наприклад, на випадок його втрати чи пошкодження. Вказаний обов'язок, як правило, закріплюється у тих договорах, котрі передбачають транспортування товару від продавця до покупця або в зазначене ним місце. Страхування товару може здійснюватися стороною договору купівлі-продажу як на власну користь, так і на користь іншої сторони, в залежності від того, хто несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження речі. Якщо обов'язок застрахувати товар покладається на покупця, продавець повинен передати йому інформацію, необхідну для укладення договору страхування.

2. Невиконання зобов'язаної сторони обов'язку із страхування товару надає право іншій стороні застрахувати товар і вимагати відшкодування витрат на страхування. Витрати повинні бути документально підтвердженими. Крім того, сторона має право відмовитися від договору. Дане правило відповідає загальній нормі ч. I ст. 611 ЦК, за якою у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, передбачені договором або законом, зокрема, припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це передбачено договором або законом. Відповідно до ч. I ст. 651 ЦК у випадку односторонньої відмови від договору у повному обсязі він є розірваним. В свою чергу це означає, що зобов'язання сторін за ним припиняються (ч. II ст. 653 ЦК).