Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк

1. Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару у строк, встановлений договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві.

2. Якщо покупець не з'явився або не вчинив інших необхідних дій для прийняття товару у встановлений строк, вважається, що покупець відмовився від договору, якщо інше не встановлено договором.

3. Додаткові витрати продавця на забезпечення передання товару покупцеві у встановлений строк включаються в ціну товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.

Коментар:

Відповідно до ч. 1 коментованої статті сторони можуть укласти договір купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару у строк, встановлений договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві. В деяких правилах продажу товарів встановлено обов'язок продавця зазначити, на вимогу покупця, відповідну умову в договорі й передбачено строк, протягом якого покупець зобов'язаний прийняти товар. Одні з цих правил точно встановлюють строк, протягом якого товар має бути прийнятий покупцем, інші - залишають вирішення цього питання на розсуд сторін. Наприклад, відповідно до п. 21 Розділу I Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами вибрані покупцем непродовольчі товари можуть зберігатися в торговельному підприємстві з відміткою часу наступної оплати на виписаному продавцем товарному чеку. Згідно з п. 7 Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння вибрані покупцями товари можуть зберігатися в торговельному підприємстві за домовленістю з відміткою часу наступної оплати на виписаному продавцем товарному чеку. Після закінчення встановленого часу невикуплений товар надходить у продаж. Протягом указаного строку товар не може бути переданий іншому покупцеві; в іншому випадку застосовуються правила, передбачені ст. 620 ЦК України.

Неприйняття покупцем товару у встановлений строк означає його відмову від виконання договору. Інші наслідки можуть визначатися договором. Додаткові витрати продавця на забезпечення передання товару покупцеві у встановлений строк включаються в ціну товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.

Вбачається, що норми коментованої статті не можуть поширюватись на випадки, коли товар відповідно до умов договору після оплати залишається на зберіганні в продавця, оскільки в цьому випадку не можна вважати, що товар не прийнятий покупцем.