Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду)

1. У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов'язків набувача за договором довічного утримання (догляду) з підстав, що мають істотне значення, обов'язки набувача можуть бути передані за згодою відчужувача члену сім'ї набувача або іншій особі за їхньою згодою.

2. Відмова відчужувача у наданні згоди на передання обов'язків набувача за договором довічного утримання (догляду) іншій особі може бути оскаржена до суду. У цьому разі суд бере до уваги тривалість виконання договору та інші обставини, які мають істотне значення.

Коментар:

1. Стаття 752 ЦК передбачає підстави та порядок заміни набувача (фізичної особи) за договором довічного утримання (догляду). Істотними умовами в аспекті ч. 1 коментованої статті можуть бути значне погіршення майнового стану набувача, втрата набувачем постійного заробітку, інші обставини, що перешкоджають належному виконанню набувачем своїх обов'язків. За наявності таких обставин набувача може замінити член його сім'ї або інша особа, але лише за згодою відчужувача.

Законодавець не визначає порядку здійснення заміни набувача та форму, в якій має бути висловлена згода відчужувача. У випадку передачі обов'язків набувача майна фактично відбувається передача боргу на іншу особу, оскільки відбувається повна заміна сторони (набувача майна) в зобов'язанні. Тому обов'язки набувача можуть бути передані виключно за згодою відчужувача. Передати обов'язки можна члену сім'ї набувача, а іншій фізичній чи юридичній особі. Підстави заміни сторони в зобов'язанні повинні мати істотне значення.

Законодавець не визначає порядку здійснення заміни набувача та форму, в якій має бути висловлена згода відчужувача. Тому у даній ситуації необхідно застосовувати загальні положення про зобов'язання, зокрема в частині підстав та порядку заміни боржника (ст. 520 - 523 ЦК). У разі заміни набувача має бути складений правочин про заміну набувача між попереднім та новим набувачем, який має бути схвалений відчужувачем. Зазначений правочин повинен бути вчинений у такій самій формі, як і договір довічного утримання. Наступним способом оформлення заміни набувача може бути розірвання договору довічного утримання у судовому порядку у разі відмови відчужувача та його заміни і наступне укладення договору з новим набувачем (Див. ком. до ст. 755 ЦК).

2. Відмова відчужувача в наданні згоди на передання обов'язків набувача за договором довічного утримання іншій особі може бути оскаржена до суду. У цьому разі суд бере до уваги тривалість виконання договору та інші обставини, які мають істотне значення для справи.