Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі

1. Наймач, який затримав повернення речі наймодавцеві, несе ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження.

Коментар:

Стаття, що коментується, встановлює додатковий стимул для наймача своєчасно повернути річ наймодавцеві у разі припинення договору найму (див. коментар до ст. 785).

За загальним правилом ст. 323 ЦК України ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник. Водночас зазначена стаття зазначає, що законом або договором може бути встановлене інше. Коментована стаття перекладає ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкту найму на наймача в разі затримання ним повернення речі наймодавцеві. Це означає, що в разі випадкового (тобто за відсутності вини наймодавця або наймача) знищення або пошкодження речі, переданої у користування, наймач зобов'язаний відшкодувати наймодавцеві пов'язані з цим збитки в повному обсязі. Тобто в даному випадку мова йде про відповідальність наймача не на принципі вини, а на принципі ризику.