Стаття 773. Користування річчю, переданою у найм

1. Наймач зобов'язаний користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору.

2. Якщо наймач користується річчю, переданою йому у найм, не за її призначенням або з порушенням умов договору найму, наймодавець має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

3. Наймач має право змінювати стан речі, переданої йому у найм, лише за згодою наймодавця.

Коментар:

Якщо договір майнового найму містить умови про способи користування орендованим майном, орендар зобов'язаний дотримуватися таких умов. Наприклад, використовувати гараж для зберігання машини, а не для влаштування автосервісу тощо. При цьому не варто обтяжувати договір найму вказівками на вимоги, які випливають із адміністративного, кримінального, екологічного та іншого законодавства, і порушення яких тягне за собою не цивільно-правову, а іншу відповідальність. Зокрема, наймодавець не може вимагати від наймача дотримання правил дорожнього руху при користуванні орендованим транспортним засобом, оскільки в даному випадку контролюючим суб'єктом буде не він, а органи ДАІ. Наймодавець також не взмозі застосувати санкції за недотримання ПДД, оскільки такі санкції встановлені адміністративними нормами.

В той же час, якщо порушення подібних правил загрожує втратою або пошкодженням орендованого майна, включення їх в якості критерію для допустимих способів користування майном є можливим.

Якщо в договорі відсутні умови про способи користування майном, такі способи випливають із призначення самого майна. Так жиле приміщення має використовуватися для проживання в ньому, легковий автомобіль - для перевезення людей тощо).

Частина 2 коментованої статті встановлює наслідки використання наймачем речі всупереч умовам договору або не за призначенням. В такому випадку наймодавцеві надається право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. Така вимога може бути пред'явлена наймодавцем самому наймачеві, а в разі відмови наймача задовольнити вимогу наймодавця, останній вправі звернутися до суду.

В статті, що коментується, акцент робиться саме на активні дії наймача - користування річчю, отже передбачені нею наслідки не можуть застосовуватися, якщо наймач взагалі не використовує річ, якщо відсутність користування не погіршує стан речі. Так, наприклад, відсутність активних дій наймача по використанню може погіршити стан земельної ділянки або садових насаджень, отриманих в оренду. В такому випадку за відсутності будь-яких дій наймача по використанню об'єкта найму наймодавець може звертатися до нього з вимогою про розірвання договору та відшкодування збитків.

Користування річчю за договором найму не передбачає зміни стану речі. Річ повинна використовуватися наймачем у тому стані, в якому вона була йому передана та повернута наймодавцеві після закінчення строку найму у тому ж стані з урахуванням нормального зносу (див. коментар до ст. 785). Будь-яка зміна стану речі, в тому числі і її поліпшення, може бути проведена наймачем виключно за згодою наймодавця. Наслідки зміни наймачем стану речі без згоди наймодавця визначені ст. ст. 778 - 779 ЦК України.