Стаття 813. Сторони у договорі найму житла

1. Сторонами у договорі найму житла можуть бути фізичні та юридичні особи.

2. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб.

Коментар:

На відміну від відносин соціального найму, де наймачем може виступати виключно фізична особа, сторонами договору найму житла, що регулюється ЦК, можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Причому зазначені суб'єкти можуть вступати у відносини житлового найму як на стороні наймодавця, так і на стороні наймача. Наймодавцем може бути особа, яка має житло на праві власності або яка має відповідні передані власником повноваження здавати житло в оренду (наприклад, управитель).

Для юридичних осіб коментована стаття встановлює певні обмеження, якщо юридична особа укладає договір найму житла виступаючи наймачем. В такому випадку вона може використовувати житло виключно за цільовим призначенням - для проживання в ньому фізичних осіб (своїх працівників, представників партнерів, які приїжджають у відрядження тощо).