Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм

1. У разі зміни власника житла, переданого у найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця.

Коментар:

Коментована стаття підтверджує принцип забезпечення виконання договірних зобов'язань та встановлює, що в разі зміни власника житла, переданого в найм, до нового власника переходять всі права та обов'язки наймодавця. Це означає, що новий власник житла, набуваючи прав та обов'язків власника, стає зобов'язаним за договором житлового найму, укладеним попереднім власником. Тобто новий власник житла автоматично в силу укладення договору купівлі-продажу житла стає наймодавцем та до закінчення строку дії попереднього договору найму зобов'язаний дотримуватися прав наймача житла та осіб, які проживають разом з ним.

Правило коментованої статті є імперативним та не може бути змінене домовленістю сторін як договору найму, так і договору купівлі-продажу. Отже в разі необхідності забезпечення інтересів нового власника житла, попередній власник, який є наймодавцем, має забезпечити припинення всіх відносин щодо найму житла до моменту укладення договору купівлі-продажу житла.