Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами

1. Підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором.

2. Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб.

Коментар:

1. За загальним правилом підрядні роботи виконуються з матеріалів та засобами підрядника. Тому, якщо сторони в тексті договору не встановлять хто повинен виконувати такий обов'язок, застосуванню підлягають норми коментованої статті. Матеріал це те, з чого що-небудь виготовляють, виробляють, будують. Пункт 2.2 Правил визначення країни походження товару, затверджених рішенням Ради глав урядів СНД від 30.11.2000 року, визначає види матеріалу: інгредієнти, сировина, складові елементи, частини які використовуються для виготовлення продукту.

Засоби, що будуть застосовані для виготовлення завдання замовника визначаються підрядником. Це можуть бути не тільки знаряддя, механізми, пристрої, устаткування, але і певні спеціальні дії, оскільки підрядні роботи можуть виконувати як з використанням матеріалу, інструменту, так і без них.

Господарюючи суб'єкти використовують для виконання підрядних робіт засоби виробництва, які є:

1) основними фондами (будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий та господарський інвентар, приладдя);

2) оборотними засобами (сировина, паливо, малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються);

3) інше майно тривалого використання, що віднесено законодавством до основних фондів та інше майно виробничого і невиробничого призначення, що віднесено законодавством до оборотних коштів (ст. 139 ГК України). Поняття такого іншого майна розкривають Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і зокрема N 7 "Основні засоби", затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року N 92.

2. Частина 2 коментованої статті встановлює відповідальність підрядника за якість наданих ним матеріалів та устаткування. Оскільки устаткування як сукупність механізмів, приладів, пристроїв, необхідних для виконання роботи є лише частиною засобів які може застосовувати підрядник для виконання основного зобов'язання за підрядним договором, можна зробити висновок, що ст. 839 ЦК України передбачає таку відповідальність не для всіх засобів, а лише для одного його виду.

Критерії, яким повинна відповідати якість устаткування та матеріалів, можуть бути визначені підрядним договором, специфікаціями та іншими додатками або законодавством, зокрема у державних стандартах, санітарних, будівельних нормах та правилах. Крім того, підрядник зобов'язаний для виконання підрядних робіт використовувати матеріали та устаткування, які не обтяжені правами третіх осіб. Таке обтяження може полягати в наявності у третіх осіб права власності, застави, сервітуту на матеріали або устаткування, які використовує підрядник.

Відповідальність підрядника за порушення обов'язку щодо якості та обтяження правами третіх осіб матеріалу або устаткування регулюється главою 51 ЦК України, а за ст. 651 ЦК України невиконання цього обов'язку може слугувати підставою для зміни або розірвання договору.

Коментована стаття на відміну від ст. 840 ЦК України не встановлює відповідальності за неправильне використання матеріалу, яким може бути наприклад перевищення норм витрат матеріалу. Згідно з ч. 3 ст. 843 ЦК України ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника. Тому втрата матеріалу внаслідок недбайливого ставлення до забезпечення економного та дбайливого його використання повинна покладатись на підрядника, який не має права вимагати від замовника оплати такого марнотратства. Якщо матеріалів, обумовлених договором підряду виявляється недостатньо внаслідок їх неправильного використання, підрядник зобов'язаний поновлювати їх за власний рахунок.