Стаття 856. Право підрядника на притримування

1. Якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника.

Коментар:

Для захисту права підрядника на отримання винагороди та інших платежів від замовника коментованою нормою встановлена можливість підрядника притримати результати робіт, устаткування, залишок невикористаного матеріалу, а також іншого майна замовника у разі затримки передачі коштів замовником.

При застосування такого забезпечення зобов'язання сторони повинні враховувати загальні положення правового змісту, які передбаченні ст. ст. 594 - 597 ЦК України.

Притриманням забезпечуються зобов'язання замовника по оплаті не лише ціни роботи але і інших грошових сум, що підлягають виплаті підряднику в зв'язку з виконанням договору підряду, зокрема компенсацію витрат підрядника, які передбачені договором підряду, авансові платежі, неустойки, суму збитків.