Стаття 859. Гарантія якості роботи

1. Якщо договором або законом передбачено надання підрядником замовникові гарантії якості роботи, підрядник зобов'язаний передати замовникові результат роботи, який має відповідати вимогам статті 857 цього Кодексу протягом усього гарантійного строку.

2. Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи, якщо інше не встановлено договором підряду.

Коментар:

Законом чи договором може встановлюватись строк, протягом якого підрядник буде відповідати за доброякісність переданих замовнику результатів підрядних робіт. В будівельному підряді порядок їх надання, тривалість визначаються, окрім ст. ст. 859, 860 ЦК України, ст. 884 ЦК України, ст. 322 ГК, Загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року N 668.

Для договору побутового підряду необхідно враховувати положення ст. ст. 7, 10 Закону "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 року в редакції від 01.12.2005 року.

Якщо протягом гарантійного строку замовник встановить невідповідність результату роботи вимогам ст. 857 ЦК України, він має право вимагати від підрядника безоплатно усунути виявлені недоліки або усунути їх самостійно за рахунок підрядника.

2. За загальним правилом гарантія якості поширюється на всю виконану роботу. В договорі контрагенти можуть відступити від цього положення і встановити надання гарантії якості лише для окремих складових результату виконання підрядних робіт (окремі складові об'єкту, комплектуючі).