Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника

1. За договором побутового підряду підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за бажанням замовника - з його матеріалу.

2. Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість матеріалу оплачується замовником частково або в повному обсязі, за погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи. У випадках, передбачених договором, матеріал може бути наданий підрядником у кредит (із розстроченням платежу). Подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено договором.

Коментар:

1. Види, кількість та якість необхідних матеріалів визначаються відповідно до нормативно-технічних документів за погодженням із замовником. За загальним правилом матеріали для виконання побутово-підрядних робіт у погодженій кількості та якості надає підрядник. Виключення становлять випадки, коли замовник виявив бажання надати матеріал. Законодавець вживає саме термін "бажання замовника", а не "згода сторін", що виключає необхідність погодження бажання замовника із підрядником. Підрядник зобов'язаний надавати матеріал для виконання робіт (отже, має бути готовим його надати), а при наданні матеріалу замовником підрядник не вправі відмовитись виконувати роботу з цього матеріалу за умови доброякісності і придатності матеріалу. Такий підхід обумовлюється професійними здібностями підрядника, систематичним виконанням ним певних робіт, обізнаністю у матеріалах, наявністю постачальників. Крім того, ризик випадкового пошкодження чи знищення матеріалу за загальним правилом буде нести підрядник, а покладення ризику на замовника можливе лише за його бажання.

На підрядника поширюється норма ч. 5 ст. 858 ЦК України: за умови надання ним матеріалу для виконання роботи, він відповідає за його якість відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості. При цьому, враховуючи публічність договору побутового підряду, відповідальність наставатиме згідно положень про роздрібну купівлю-продаж і Закону "Про захист прав споживачів".

У будь-якому випадку роботи виконуються засобами підрядника, який спеціалізується на діяльності у певній сфері і повинен створити матеріально-технічну базу, забезпечити наявність обладнання та устаткування.

2. Норма частини другої сформульована не достатньо чітко, що навіть дозволяє припустити можливість часткової оплати наданого підрядником матеріалу. Однак йдеться про оплату матеріалу при укладенні договору чи під час виконання робіт, яка може бути проведена повністю або частково. В останньому випадку оплата залишку вартості матеріалів здійснюється при прийнятті робіт. Пункт 15 Правил побутового обслуговування населення більш точно окреслює цей порядок на відміну від даної норми ЦК.

Враховуючи, що ціна у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника (ч. 3 ст. 843), вартість матеріалів як частина ціни має бути визначена при укладені договору. Однак, у разі відсутності матеріалів або неможливості під час оформлення замовлення визначити необхідний обсяг матеріалів, використання їх попередньо погоджується із замовником, а вартість оплачується ним після виконання послуг за цінами, що діяли на день надходження матеріалів (п. 20 Правил побутового обслуговування). Таке положення звужує гарантії замовника щодо одержання інформації про вартість замовлення, щодо твердого кошторису.

За погодженням сторін матеріал може бути наданий у кредит. При цьому законодавець додатково пояснює термін "кредит" - оплата із розстроченням платежу. Згідно ст. 1054 ЦК України стороною у договорі кредиту може виступати банк або інша фінансова установа, яка надає на певних умовах грошові кошти. Такий же підхід встановлено ст. 1 Закону "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 року N 1023, за якою споживчий кредит також надається фінансовими установами.

Тому коментована стаття передбачає саме оплату матеріалу частками, а не відносини із кредитування (товарного кредитування). За загальним правилом зміна суми оплати за матеріал, наданий у кредит, не допускається. Умови щодо перерахунку можуть бути встановлені договором. При цьому підставою перерахунку може слугувати саме зміна ціни матеріалу, тобто об'єктивний чинник - зміна ринкових цін, що має бути доведено підрядником.

У випадках придбання матеріалу підрядником після укладення договору та у випадках оплати матеріалу в розстрочку слід враховувати, що про істотне збільшення ціни замовник має бути повідомлений негайно після виявлення необхідності збільшувати ціну, відмова замовника від договору за таких обставин не потягне накладення на нього штрафних санкцій (ч. 12 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 року N 1023). В той же час на випадок неістотного збільшення ціни встановлені спеціальні гарантії: ціна робіт не може визначатись на момент її передання споживачеві - Закон України "Про захист прав споживачів" визначає це як несправедливу умову договору. Так само кваліфікується надання виконавцю можливості збільшувати ціну без надання споживачеві права розірвати договір.)

Наслідком визнання певної умови несправедливою є її зміна або визнання недійсною (ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 року N 1023).