Стаття 890. Обов'язки підрядника

1. Підрядник зобов'язаний:

1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;

2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

3) передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;

4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;

5) гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.

Коментар:

Зміст договору та зміст належного виконання з боку підрядника визначають умови, що містяться у коментованій статті. Підрядник, виконуючи роботи, зобов'язаний дотримуватися вихідних даних, які надав або затвердив замовник. Відхилення від вихідних даних не допускається, якщо це не є наслідком обставин, які не залежать від підрядника. Склавши проектно-кошторисну документацію, підрядник обов'язково повинен погодити її з замовником, а у випадках передбачених договором чи актами цивільного законодавства, з органами державної влади та місцевого самоврядування. Готова проектно-кошторисна документація підлягає передачі замовнику в спосіб, передбачений підписаним договором (на певному носії, особисто або через підприємства зв'язку). Результати виконаних робіт передаються із підписанням сторонами акту прийому-передачі виконаних робіт. Підряднику забороняється передавати, складену ним проектно-кошторисну документацію іншим особам без даної на те згоди замовника. Також підрядник гарантує, що треті особи позбавлені права перешкоджати або якимось чином обмежувати хід виконання робіт на основі розробленої та складеної ним проектно-кошторисної документації.

На відміну від обов'язків замовника, встановлених попередньою статтею, встановлені обов'язки підрядника не можуть бути змінені сторонами.