Стаття 903. Плата за договором про надання послуг

1. Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

2. У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов'язаний виплатити виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов'язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Коментар:

1. Цивільне законодавство виходить із принципу оплатності договору, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору (ч. 5 ст. 626 ЦК). Якщо в договорі про надання послуг передбачена плата, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, встановлені договором, крім випадків, коли ціна (тариф, розцінки), строк та порядок сплати не встановлено вповноваженими державними органами (наприклад, постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.99 N 2335 "Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють транспортування нафти магістральними нафтопроводами").

Ціна договору має вказуватися у гривнях згідно ст. 533 ЦК та ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та контролю". Що стосується вимоги про закріплення в договорі строку оплати наданих послуг, то, по-перше, ч. 1 ст. 903 ЦК йдеться про обов'язок замовника оплатити надану послугу. По-друге, відповідно з ч. 2 ст. 530 ЦК за відсутності в договорі вказівки на строк (термін) виконання боржником свого обов'язку кредитор має право вимагати виконання в будь-який час, а боржник зобов'язаний виконати такий обов'язок протягом 7 днів від дня пред'явлення вимоги.

2. Частина 2 коментованої статті закріплює загальне правило про вину. Тільки за наявності вини виконавець несе відповідальність за невиконання договору про надання послуг. За відсутності непереборної сили чи вини замовника, якщо інше не передбачено договором чи законом, виконавець повністю втрачає право на оплату, а якщо вона була раніше виплачена, то, як правило, повинна бути повернена.

3. Розумною платою слід вважати плату, визначену, виходячи зі звичайної ціни, що склалася на аналогічні послуги на момент укладення договору. Якщо ж у договорі про надання послуг відсутні умови про розмір винагороди, строк та порядок її виплати, винагорода сплачується після надання послуги в розмірі, який за подібних обставин зазвичай сплачується за такі послуги (див. коментар до ст. 632 ЦК).

4. У тих випадках, коли виконавець не може виконати договір про надання послуг не з його вини та в разі відсутності вини замовника (внаслідок непереборної сили), замовник має виплатити виконавцеві розумну винагороду.

Якщо неможливість виконання договору про надання послуг виникла з вини замовника, він зобов'язаний виплатити обумовлену договором плату за належне виконання виконавцем своїх зобов'язань у повному обсязі, якщо інше не передбачено законом або договором.