Стаття 905. Строк договору про надання послуг

1. Строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами.

Коментар:

1. Строком дії договору про надання послуг є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права та виконати прийняті на себе обов'язки в повному обсязі, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами.

Законодавством не передбачено спеціальних правил щодо строків виконання зобов'язань щодо строків виконання зобов'язань про оплатне надання послуг. Сторони самі повинні визначити строк за своєю домовленістю. Поняття строку закріплене у ст. 251 ЦК, у ч. 1 якої зазначається, що строком є певний період у часі зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Оскільки послуга - це діяльність, то в договорі про надання послуг повинні зазначатися початок і закінчення надання послуги, а за погодженням сторін - також і проміжні строки надання послуги. Виконавець за договором оплатного надання послуг несе відповідальність за порушення як початкового і кінцевого, так і проміжних строків надання послуг, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами чи договором.