Стаття 992. Відповідальність страховика

1. У разі несплати страховиком страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобов'язаний сплатити неустойку в розмірі, встановленому договором або законом.

Коментар:

Коментована стаття встановлює правило, відповідно до якого в разі несплати страховиком страхувальнику або іншій особі страхової виплати, він зобов'язаний сплатити неустойку. В даному випадку не йде мова про встановлення законної неустойки, оскільки стаття відсилає до договору або закону для визначення її розміру. Положення коментованої статті кореспондує правилам п. 3 ст. 20 Закону "Про страхування". Законна неустойка передбачена, наприклад, ст. 37 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", відповідно до якої за кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика або МТСБУ особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується пеня.