Стаття 998. Недійсність договору страхування

1. Договір страхування є нікчемним або визнається недійсним у випадках, встановлених цим Кодексом.

Договір страхування також визнається судом недійсним, якщо:

1) його укладено після настання страхового випадку;

2) об'єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації.

2. Наслідки недійсності договору страхування визначаються відповідно до положень про недійсність правочинів, встановлених цим Кодексом.

Коментар:

Відповідно до коментованої статті, договір страхування може бути як нікчемним, так і оспорюваним у випадках, передбачених ЦК.

Так нікчемним є договір страхування, укладений в усній формі (ч. 2 ст. 981 ЦК), а також новий договір страхування об'єкта, що страхується, якщо страхувальник не повідомив страховика про те, що об'єкт вже застрахований (ч. 3 ст. 989 ЦК).

Договір страхування може бути визнаний судом недійсним (бути оспорюваним правочином в розумінні ч. 3 ст. 215 ЦК) у таких випадках:

1) Якщо договір страхування укладено після настання страхового випадку. Настання страхового випадку позбавляє договір страхування такої істотної умови, як страховий ризик (ч. 1 ст. 8 Закону "Про страхування"). Отже укладений після настання страхового випадку договір страхування може бути визнаний недійсним в судовому порядку за позовом страховика або іншої заінтересованої особи.

В деяких випадках, прямо встановлених законом, договір страхування може бути укладений і після настання страхового випадку. Так згідно із ст. 252 КТМ договір морського страхування зберігає силу, якщо навіть до моменту його укладення можливість збитків, що підлягають відшкодуванню, вже минула або ці збитки вже виникли. Однак, якщо страховик під час укладення договору морського страхування знав або повинен був знати, що можливість настання страхового випадку виключена, або страхувальник знав або повинен був знати про збитки, що вже сталися і підлягають відшкодуванню страховиком, виконання договору страхування не є обов'язковим для сторони, якій не було відомо про ці обставини.

2) Якщо об'єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації. Поняття конфіскації міститься у ст. 354 ЦК, відповідно до якої конфіскацією є позбавлення права власності на майно за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення. Покарання у вигляді конфіскації майна передбачене також ст. 59 Кримінального кодексу України. Якщо суд прийняв рішення про конфіскацію майна, таке майно не може бути застрахованим під загрозою визнання договору страхування недійсним.

Наслідки недійсності договору страхування визначаються загальними правилами про наслідки недійсності правочинів (ст. 216 ЦК).