Стаття 1022. Звіт комісіонера

1. Після вчинення правочину за дорученням комітента комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії.

2. Комітент, який має заперечення щодо звіту комісіонера, повинен повідомити його про це протягом тридцяти днів від дня отримання звіту. Якщо такі заперечення не надійдуть, звіт вважається прийнятим.

Коментар:

1. Після виконання доручення комісіонер зобов'язаний надати комітенту звіт і передати йому все одержане за договором комісії, а також повернути інше майно, передане йому комітентом для виконання договору.

Закон не встановлює вимог щодо форми, змісту, строку та порядку надання комісіонером комітентові звіту, тому дане питання має регулюватися за домовленістю сторін.

2. Комітент наділений правом заявити комісіонерові про свої заперечення щодо звіту протягом встановленого тридцяти днів від дня отримання звіту. Відсутність таких заперечень, заявлених протягом зазначеного строку, означає, що звіт комісіонера вважається прийнятим комітентом. Якщо заперечення комітента були одержані комісіонером після спливу тридцяти днів з дня одержання звіту, але відправлені протягом цього строку, звіт не комісіонера не вважається прийнятим.