Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором комісії

1. Комітент зобов'язаний:

1) прийняти від комісіонера все належно виконане за договором комісії;

2) оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і негайно повідомити комісіонера про виявлені у цьому майні недоліки.

Коментар:

Прийняття кредитором належного виконання від боржника є його обов'язком, що вміщений ЦК у загальних положеннях про зобов'язання (ч. 1 ст. 527, ч. 1 ст. 613 ЦК), відтак посилання на аналогічне зобов'язання у пункті першому частини першої коментованої статті є по суті непотрібним дублюванням зазначеної загальної норми.

Другим обов'язком комітента при прийнятті від комісіонера виконання є обов'язок оглянути майно - предмет правочину, що придбане комісіонером за завданням комітента і є його власністю, на предмет відповідності його вимогам комітента та (або) вимогам, що звичайно ставляться до якості та інших характеристик майна такого роду. Якщо комітент не виявив недоліки в процесі огляду майна або не заявив про них негайно комісіонерові, він зберігає можливість повідомити комісіонера про них протягом тридцяти днів від дня отримання звіту комісіонера (ч. 2 ст. 1022 ЦК).