Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії

1. Законом можуть бути встановлені особливості договору комісії щодо окремих видів майна.

Коментар:

Норми глави 69 ЦК встановлюють лише загальні засади правового регулювання відносин комісії. Спеціальним законодавством можуть бути передбачені окремі правила щодо регулювання комісійних відносин. Дана норма розрахована переважно на особливості укладення і виконання договорів комісії у сфері підприємницької діяльності.

Важливо, що необхідною умовою застосування спеціальних норм щодо комісії є врегулювання їх у формі законів, а не підзаконних актів. Прикладом спеціального регулювання можуть бути норми Закону "Про цінні папери та фондовий ринок". Зокрема, із змісту цього Закону випливає, що договір комісії укладається з торговцем цінними паперами в письмовій формі; у договорі мають визначатися права та обов'язки торговця цінними паперами стосовно його клієнта, умови укладення договорів щодо цінних паперів, порядок звітності торговця перед його клієнтом, порядок і умови виплати торговцю винагороди (абзац перший ч. 6 ст. 17 Закону).