Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном

1. Істотними умовами договору управління майном є:

1) перелік майна, що передається в управління;

2) розмір і форма плати за управління майном.

Коментар:

1. Правила про істотні умови договору управління майном закріплено статтею 1035 ЦК України.

У зазначеній статті ЦК перелічені ті умови договору управління, без погодження яких він вважається неукладеним. Такі умови називають істотними умовами договору. Вони безпосередньо вказані у законі. До істотних відносяться також умови, згода по яких повинна бути досягнута за заявою однієї із сторін (обумовлювані умови). Таким чином, при укладенні конкретного договору управління майном сторони повинні погодити усі умови, перелічені у ст. 1035 ЦК, а також ті, на яких під загрозою відмови від договору наполягає одна із сторін. Визнання договору неукладеним тягне за собою наслідки недійсності правочину.