Стаття 1055. Форма кредитного договору

1. Кредитний договір укладається у письмовій формі.

2. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Коментар:

1. Коментована стаття передбачає обов'язковість укладення кредитного договору в письмовій формі. Статтею прямо передбачено недійсність кредитного договору в разі недотримання письмової форми. При цьому для визнання кредитного договору недійсним (нікчемним) у зв'язку із недотриманням письмової форми не вимагається винесення рішення суду; такий правочин є недійсним автоматично відповідно до ст. 215 Цивільного кодексу України.

2. При недотриманні письмової форми кредитного договору наступають наслідки, передбачені ст. 216 Цивільного кодексу України.