Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку

1. За користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка або законом.

Сума процентів зараховується на рахунок клієнта у строки, встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені договором, - зі спливом кожного кварталу.

2. Проценти, передбачені частиною першою цієї статті, сплачуються банком у розмірі, встановленому договором, а якщо відповідні умови не встановлені договором, - у розмірі, що звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.

Коментар:

1. У договорі банківського рахунка може бути передбачена будь-яка з наступних вимог: а) банк зобов'язаний сплатити клієнту проценти за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку; б) банк не зобов'язаний сплачувати клієнту проценти за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку. Якщо договір взагалі не містить умов щодо оплати процентів за користування коштами, то банк зобов'язаний сплачувати проценти за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта в силу ч. 1 коментованої статті.

Порядок та строки оплати банком процентів визначаються договором. Якщо такі строки договором не встановлені, суми процентів зараховуються із спливом кожного кварталу.

2. Якщо договором не передбачений розмір процентів за користування грошовими коштами, які знаходяться на рахунку клієнта, вони сплачуються у розмірі, що звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.