Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників

1. Порядок відшкодування витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю учасників, визначається за домовленістю між ними. У разі відсутності такої домовленості кожний учасник несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільне майно.

Умова, за якою учасник повністю звільняється від участі у відшкодуванні спільних витрат або збитків, є нікчемною.

Коментар:

В договорі простого товариства доцільно визначити склад витрат, які визнаються пов'язаними із здійсненням спільної діяльності, а також механізм їх розрахунку. Відсутність зазначеної умови нерідко призводить виникнення спорів щодо правомірності віднесення тих чи інших платежів, здійснених сторонами з метою забезпечення ведення спільних справ, до вищезгаданих витрат і внаслідок цього - зменшення прибутку від спільної діяльності1.

____________

1 Постанова Вищого господарського суду України від 01.03.2007 р. у справі за N 16/459-05-10489.

Порядок відшкодування витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю, визначається за домовленістю між учасниками. На практиці таке відшкодування, як правило, здійснюється за рахунок коштів або іншого спільного майна, у тому числі, прибутків від спільної діяльності2. Необхідно враховувати, що використання одним з учасників простого товариства спільного майна для покриття пов'язаних із спільною діяльністю витрат не є фактичними обставинами, які відповідно до ч. 2 ст. 1133 ЦК України впливають на розмір вкладу такого учасника3.

____________

2 Ухвала Верховного Суду України від 20 березня 2003 року.

3 Постанова Вищого господарського суду України від 12.07.2006 р. у справі за N 2-8/12484-05.

У тому випадку, якщо сторони не передбачили порядок відшкодування зазначених витрат і збитків, останні покриваються за рахунок спільного майна учасників простого товариства, тобто за рахунок їх грошових та інших майнових внесків, а також майна, яке створене або придбане в результаті їх спільної діяльності. Якщо для покриття витрат та збитків не вистачає спільного майна учасників і вони не досягли згоди щодо обсягів додаткових внесків, то при вирішенні спору суд розподіляє такі витрати та збитки пропорційно їх внескам у спільне майно4.

____________

4 Абз. 2, 3 п. 8 роз'яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність" від 28.04.95 р. N 02-5/302.

В тому випадку, якщо протягом звітного періоду витрати, зазнані учасниками товариства у зв'язку з веденням спільної діяльності, перевищують доходи, отримані від таких операцій, балансові збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності до повного погашення таких збитків5.

____________

5 П. 10 Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30.09.2004 р. N 571. Див. також: лист Державної податкової адміністрації України від 22.02.2006 р. N 1585/6/15-0316.