Стаття 1155. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс

1. За наслідками оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс, засновник конкурсу (конкурсна комісія, журі) може прийняти рішення про:

1) присудження усіх призових місць та нагород (премій), які були визначені умовами конкурсу;

2) присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород (премій);

3) відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із робіт, поданих на конкурс, не відповідає його вимогам;

4) присудження заохочувального призу та (або) нагороди (премії).

Коментар:

1. ЦК України в даній статті окремо закріпив особливості оцінювання робіт (дій), предметом яких є інтелектуальна, творча діяльність. Водночас, виходячи з того, що закон надає виключне право на оцінювання конкурсних робіт і визначення переможця конкурсу засновникові, уявляється, що підсумком не лише зазначеного у ст. 1155 ЦК України, але й взагалі будь-якого конкурсу, може бути прийняття засновником (комісією, журі) одного з рішень, передбачених в цій статті, якщо інше не було визначено засновником (див. коментар до ст. 1154 ЦК України).