Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності

1. Шкода, завдана неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності, відшкодовується цією особою самостійно на загальних підставах.

2. У разі відсутності у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони дали згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності і не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з досягненням особою, яка завдала шкоди, повноліття.

Коментар:

ЦК України допускає надання повної цивільної дієздатності неповнолітній фізичній особи до досягнення нею 18 років. Умови надання повної цивільної дієздатності до досягнення повноліття встановлені ст. 35 ЦК. До них відносяться: а) досягнення особою 16 років та праця за трудовим договором; б) запис неповнолітньої особи матір'ю або батьком дитини; в) досягнення неповнолітньою особою шістнадцяти років та реєстрація її як підприємця. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності відбувається за письмовою згодою її батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди - за рішенням суду.

Оскільки повна цивільна дієздатність включає в себе також повну деліктоздатність, неповнолітня особа, як набула повної цивільної дієздатності, відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.

Частина 2 статті, що коментується, встановлює виключення із вищезазначеного правила та допускає можливість покладення відповідальності за завдану шкоду на батьків (усиновлювачів) або піклувальника малолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності. Це допускається за наявності таких умов:

а) відсутність у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди;

б) надання батьками (усиновлювачами) або піклувальником неповнолітньої особи згоди на набуття нею повної цивільної дієздатності. Надання особі повної цивільної дієздатності за рішенням суду виключає відповідальність батьків (усиновлювачів) або піклувальника за завдану цією особою шкоду.

в) недоведення батьками (усиновлювачами) або піклувальником відсутності їхньої вини (див. коментар до ст. 1179).

Батьки (усиновлювачі) або піклувальник неповнолітньої особи відшкодовують завдану нею шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі. Відповідальність вищезазначених осіб є субсидіарною (див. коментар до ст. 1179).

В разі досягнення особою, яка завдала шкоду, повноліття, обов'язок її батьків (усиновлювачів) або піклувальника відшкодувати шкоду припиняється, навіть якщо до цього моменту шкода не була відшкодована ними в повному обсязі.