Стаття 1203. Збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності

1. Потерпілий має право на збільшення розміру відшкодування шкоди, якщо його працездатність знизилася порівняно з тією, яка була у нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди.

Коментар:

Коментована стаття визначає один із випадків, коли розмір відшкодування шкоди, завданої здоров'ю особи, може бути згодом збільшено. Мова йде про зниження працездатності потерпілого порівняно із тією, яка була у нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди. Ступінь втрати професійної працездатності, потребу в додаткових видах допомоги визначають: МСЕК - якщо шкода була заподіяна у зв'язку з виконанням працівником трудових обов'язків (в тому числі на шляху до роботи і з роботи); судово-медичною експертизою - в решті випадків (п. 18 постанови Пленуму ВСУ "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди"). Отже потерпілий має звернутися за відповідним висновком до МСЕК або звернутися з позовом до суду і у провадженні у справі клопотати про призначення судово-медичної експертизи.

Звернення з вимогою про збільшення розміру відшкодування шкоди є правом потерпілого. В разі невиконання такої вимоги завдавачем шкоди добровільно потерпілий вправі звернутися до суду.