Стаття 102. Передання майна установі

1. В установчому акті визначається майно, яке засновник (а в разі його смерті - зобов'язана особа) повинен передати установі після її державної реєстрації.

 

Коментар:

 

Враховуючи положення, закріплені ст. 83 Цивільного кодексу України, стосовно визначення поняття установи, для здійснення своєї діяльності установа наділяється певним майном. У випадку коли засновником установи виступає одна особа - провадиться виділення майна, а у разі створення установи декількома особами - об'єднання майна.

 

Перелік майна, яке передається установі, повинен бути чітко визначений та охарактеризований в установчому акті установи.

 

Характерною особливістю установи є також те, що засновник повинен передати майно установі лише після її державної реєстрації.

 

Існують випадки, коли установа створюється відповідно до заповіту, і в такому випадку обов'язок передання майна установі покладається на зобов'язану особу. Відповідно до положень ст. 1286 цього Кодексу зобов'язаною особою у випадку виконання заповіту є виконавець заповіту, статус, права та обов'язки якого передбачені главою 88 Цивільного кодексу України.