Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

1. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

 

Коментар:

 

1. Права інтелектуальної власності на торговельну марку, засвідчені свідоцтвом, є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку. При цьому, якщо дія патенту припиняється після спливу установленого законодавством строку без можливості поновлення його чинності, то зазначений 10-річний строк може бути щоразу продовженим ще на десять років безкінечне число раз. У такому випадку строк дії свідоцтва продовжується ще на 10 років за умови сплати встановленого збору.

Слід враховувати, що у випадку, якщо власник відмовився від свідоцтва чи у разі несплати ним збору за продовження чинності свідоцтва, то ніхто крім колишнього власника не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва (ст. 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"). У такому випадку колишній правоволоділець має додатковий трьохрічний строк для поновлення чинності правової охорони своєї торговельної марки.