Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні

1. Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора.

2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він має право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент пред'явлення йому вимоги новим кредитором або, якщо боржник виконав свій обов'язок до пред'явлення йому вимоги новим кредитором, - на момент його виконання.

 

Коментар:

 

Заміна кредитора у зобов'язанні за загальним правилом не впливає на його зміст. Отже права боржника щодо нового кредитора залишаються такими саме, як і його права щодо первісного кредитора. А саме, боржнику надається право висувати проти вимоги нового кредитора ті ж саме заперечення, які він мав проти первісного кредитора. Це можуть бути зустрічні вимоги до первісного кредитора, заперечення, пов'язанні із простроченням первісного кредитора, наявністю обставин непереборної сили тощо. Обсяг та зміст заперечень боржника визначається на момент одержання ним письмового повідомлення про заміну кредитора. Отже, якщо до моменту одержання боржником такого повідомлення обставина, на якій ґрунтувалося заперечення боржника, зникла (наприклад, закінчилася дія непереборної сили), він не може висувати відповідні заперечення новому кредитору. Окремим випадком збереження прав боржника в разі заміни кредитора є, передбачене ст. 603 ЦК, право боржника пред'явити проти вимоги нового кредитора свою зустрічну вимогу до первісного кредитора.

Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора, обсяг його заперечень визначається на момент пред'явлення йому вимоги новим кредитором. Тобто на момент, коли боржник фактично дізнався про заміну кредитора у його зобов'язанні.

Якщо боржник, якого не повідомили про заміну кредитора, до пред'явлення йому вимоги новим кредитором виконав свій обов'язок на користь старого кредитора, таке виконання буде вважатися належним (ч. 2 ст. 516 ЦК). В такому разі, проти вимоги нового кредитора боржник вправі виснути заперечення, які він мав на момент виконання. Тобто фактично в такому випадку боржник вправі не виконувати обов'язок на користь нового кредитора.