Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора

1. Новий боржник у зобов'язанні має право висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником.

 

Коментар:

 

Оскільки заміна боржника у зобов'язанні, також як і заміна кредитора, не впливає на зміст зобов'язання, до нового боржника переходять всі обов'язки первісного боржника, а також всі його права щодо кредитора. Отже новий боржник може висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором та первісним боржником, тобто всі заперечення, які виникли з підстав, що існували до заміни боржника. Такі заперечення можуть стосуватися прострочення кредитора, недійсності правочину, пропуску строку позовної давності тощо.

Новий боржник вправі також надавати заперечення, які засновані на його особистих відносинах із кредитором, зокрема подавати заяву про зарахування зустрічних однорідних вимог (ст. 601 ЦК), якщо він має вимогу до кредитора; посилатися на прощення боргу (ст. 605 ЦК) тощо.