Стаття 529. Виконання зобов'язання частинами

1. Кредитор має право не приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

 

Коментар:

 

Коментована стаття встановлює одне із правил визначення способу виконання зобов'язання, а саме виконання його в повному обсязі. Якщо інше не передбачене договором, законом або не випливає із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту, кредитор вправі не приймати виконання зобов'язання частинами. Тобто, якщо, наприклад, має місце відносини позики, кредитор вправі вимагати від боржника повернення йому всієї суми позики, якщо вони не домовилися про інше. Повернення боржником лише частини грошових коштів є підставою для твердження про неналежне виконання зобов'язання. Разом з тим, якщо говорити про відносини кредиту, там як правило, передбачається поетапне повернення суми боргу та процентів, отже часткове виконання кредитного договору боржником випливає із положень договору та суті зобов'язання. Із суті зобов'язання та положень законодавства випливає також періодична сплата орендних платежів за договором оренди.