Стаття 637. Тлумачення умов договору

1. Тлумачення умов договору здійснюється відповідно до статті 213 цього Кодексу.

2. У разі тлумачення умов договору можуть враховуватися також типові умови (типові договори), навіть якщо в договорі немає посилання на ці умови.

Коментар:

Як зазначено в частині 1 коментованої статті, тлумачення умов договору здійснюється на підставі ст. 213 ЦКУ. Можливість застосування умов тлумачення правочину до ст. 637 Цивільного кодексу України з'являється на підставі того, що договір є двостороннім правочином.

Отже, умови договору тлумачать за тими самими правилами, що й правочини, але при цьому можуть враховуватися типові умови (типові договори), якщо навіть у конкретному договорі немає посилання на ці умови.

При тлумаченні змісту беруться до уваги однакове для всього змісту договору значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів. На вимогу однієї або двох сторін суд може постановити рішення про тлумачення змісту договору.