Стаття 194. Повернення до з'ясування обставин у справі

1. Якщо під час судових дебатів виникає необхідність з'ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення до з'ясування обставин у справі. Після закінчення з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами судові дебати проводяться в загальному порядку.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 194 Цивільного процесуального кодексу України

1. Якщо під час судових дебатів у суду виникає необхідність з'ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення до з'ясування обставин у справі.

Така необхідність виникає, зокрема, якщо під час судових дебатів суд захоче задати запитання або обговорити певні обставини; вирішити питання про залучення до участі у справі інших осіб; уточнити предмет та підстави позову; вирішити клопотання та заяви, які помилково не були вирішені раніше.

Це робиться для того, щоб втілити принцип об'єктивності, повноти та достовірності дослідження всіх обставин справи.

2. Після закінчення з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами судові дебати проводяться в загальному порядку. Сторони можуть повторити свої виступи повністю або на пропозицію суду висловитися лише щодо додатково досліджених обставин.