Стаття 403. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження

1. Втрачене судове провадження у цивільній справі може бути відновлене за заявою осіб, які брали участь у справі, або за ініціативою суду.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 403 Цивільного процесуального кодексу України

Ініціатором відновлення втраченого судового провадження можуть бути будь-хто з осіб, які брали участь у справі або суд.