Стаття 257. Процесуальні засади розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями справ про недобросовісну конкуренцію

1. Справи про порушення антимонопольно-конкурентного законодавства розглядаються Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у порядку, встановленому законом.

Коментар:

Процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції врегульована розд. 7 Закону України "Про захист економічної конкуренції". Фактично ця процедура надає можливість здійснювати квазісудові функції, що дозволяють виявляти і встановлювати факти порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розглядати їх, приймати рішення про застосування передбачених законом санкцій, відновлювати порушені суспільні правовідносини та права конкретних осіб.

Справи розглядаються на підставі спеціальної процедури, спрощеної порівняно із судовим провадженням і такої, що виключає деякі процесуальні дії, властиві йому.